Aastapreemiad

Hiiumaa ekspertgrupp tunnustab igal aastal  entusiastlikke kultuuri-ja spordielu edasiviijaid. Ekspertgrupp jagab aastapreemiaid alates 1996. aastast.

Preemia saajad valitakse välja preemiakandidaatide seast, kelle on esitanud eraisikud, seltsid või organisatsioonid. Ka ekspertgrupp teeb algatuse korras omalt poolt ettepanekuid premiakandidaatide kohta. Preemiasaajate arv ning preemiateks määratava raha suurus lepitakse kokku igal aastal eraldi.

Hiiumaa ekspertgrupp annab välja aastapreemiaid ja tunnustusi. Ühes rahalise preemiaga antakse kõigile preemiasaajatele tänukirjad.

Eesti Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupile saab iga aasta 20.novembriks esitada kandidaatide alljärgnevatele preemiatele:

Tänu ja kummardus“   a` 1500 €
(pikaajaline viljakas panus ja tegevus valdkonnas) arvestusega 1 spordi- ja 1 kultuuri valdkonnas

4 aastapreemiat a` 1000 €
(Parim nais- ja meessportlane ning silmapaistvate sündmuste korraldamise või tegevuse eest kultuuri alal jooksval aastal) arvestusega 2 spordi- ja 2 kultuuri valdkonnas

6 tunnustust a ´ 500 €
(tunnustused tublidele tegijatele) arvestusega 3 spordi - ja 3 kultuuri valdkonnas

„Kultuuripärl“
Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades.

Preemia kandidaadiks võib esitada füüsilisi isikuid, kellel on jooksval aastal silmapaistvaid teeneid Hiiumaa kultuuri- või spordielu edendamisel. Vabas vormis taotlus tuleb esitada Hiiumaa ekspertgrupile, milles peavad olema:

  • lühike kirjeldus kandidaadi loomingulistest või sportlikest saavutustest jooksval aastal;
  • kehtivad stipendiumid (nende olemasolul);
  • kandidaadi tutvustus ja andmed (nimi, aadress, telefon, e-post)

Ettepanekud palume esitada e-post`ile: hiiumaa@kulka.ee või kirjalikult aadressil: Leigri väljak 5, Kärdla 92401. Info: Ermo Mäeots: 4636063, 5019113.

Eesti Kultuurkapitali maakondlik kultuuripreemia "Kultuuripärl" ja elutööpreemia 

Alates 2006. aastast annab Eesti Kultuurkapital igal aastal välja  maakondlikud kultuuripreemiad “Kultuuripärl”.

Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide-, rahvakultuuri- ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades. Igas maakonnas antakse välja üks preemia aastas. Preemia saaja otsustab maakondlik ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostööpartneritega, otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud komisjon.
Preemiasumma suurus võib tulenevalt koostööpartnerite soovist maakonniti erineda. Kultuurkapitali poolt eraldatav preemiasumma on igas maakonnas ühesuurune, selle kinnitab Eesti Kultuurkapitali
nõukogu igal aastal eraldi.

Ühes rahalise preemiaga antakse laureaadile “Kultuuripärl“ tunnusmärk, milleks on keraamilne pärlikarp klaasist pärliga. Pärlile on graveeritud laureaadi nimi, auhinna andnud maakonna nimi ning aastaarv. Pärl valmib Asuurkeraamika stuudio (Kärt Seppel) ja AS Disainklaasi (Agnes Torm) koostöös.

Alates 2015. aastast annnab Eesti Kultuurkapital igas maakonnas välja ühe elutööpreemia pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks saavad esitada nii juriidilised ja füüsilised isikud.

Ühes rahalise preemiaga antakse laureaadile “Elutööpreemia“ tunnusmärk – käsitööna valminud klaasist kuup, millele on graveeritud laureaadi nimi. Kuubi autor on Agnes Torm Disainklaasist. 

Hiiumaa kultuuripärlid ja elutööpreemiad:

* Kultuuripärli preemiad on välja antud koostöös Hiiu Maavalitsuse (kuni 2017. a) ja Omavalitsuste Liiduga


Kultuuripärl 2006

Homecoming MTÜ
Kammermuusikafestivali "Hiiumaa Homecoming" eest
30 000 krooni 


Kultuuripärl 2007

Hiiumaa Turismiliit  


15 ühepäevakohvikut Kärdlas 

30 000 krooni 


Kultuuripärl 2008

Hiiumaa Võrkpalliklubi


51. võrkpalli turniir

30 000 krooni 

Kultuuripärl 2009
Pärimusmuusika festival Hiiu Folk Festivali korraldamise ja pärimusmuusika väärtustamise eest
28 000 krooni


Kultuuripärl 2010


Puulaevade pidu 2010
V puulaevade pidu toimus juunikuus Emmaste vallas. Kahe päeva jooksul said huvilised Sõru sadamas osaleda paadimeistrite, köiekeerutamise, tõrvapõletamise, võrgukudumise ja teistes töötubades ning tutvuda lähemalt puupaatide ajalooga

28 000 krooni

Kultuuripärl 2011

Jaanus Berkmann 
X Kärdla ratsupäevade korraldamise eest
1900 eurot

Kultuuripärl 2012

Heiki Nabi
Suurepärase saavutuse eest Londoni Olümpiamängudel
1650 eurot

Kultuuripärl 2013

Kalli Sein

Näituse eest „Liivast oled sa võetud...“

1950 eurot

Kultuuripärl 2014
Helle-Mare Kõmmus
Tantsudes jutustatud lugude eest
 
2000 eurot


Elutööpreemia 2015 


Friedrich Seman
Spordiveteran – Hiiumaa orienteerumistraditsiooni ja bridži elushoidja,  

         2000 eurot


Kultuuripärl 2015
Helgi Põllo,
Aivi Telvik,
Ermo Mäeots
 

Koguteose "Hiiumaa" koostamine
 
 
 2000 eurot

Elutööpreemia 2016  
 
Vello Jürjo
Panuse eest jääpurjetamise spordiala edendamisel   
         2000 eurot

Kultuuripärl 2016
 
Tiit Leito
Hiiumaa looduskultuuri arendamise eest sõnas ja pildis

 2000 eurot

Elutööpreemia 2017
 
Arvo Rist
Hiiumaa kabemängu traditsioonide hoidmise eest 
         2000 eurot

Kultuuripärl 2017

 Ain Tähiste
Hiiumaa kultuuripärandi hoidmise eest – halulaev „HiiuIngel“ 
  1650 eurot

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta