Ekspertgrupist

Hiiumaa ekspertgrupp toetab maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri-, spordiürituste ning projektide  korraldamist ja läbiviimist. Maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide ning üksikisikute osalemist üritustel ja võistlustel väljaspool maakonda. Hiiu maakonnast pärit ja üle-eestiliselt või rahvusvaheliselt tunnustatud spordilaste treening-ettevalmistust ja võistlustel osalemist. Tegevusi piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks; loovisikute projekte ning kultuuri- ja spordivaldkonna aasta - ning elutööpreemiate väljaandmist. 

Ekspertgrupi tööd juhib esimees Arno Kuusk.
Ekspertgrupi tööd koordineerib Ermo Mäeots, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta