Ekspertgrupist

Ida-Virumaa ekspertgrupp toetab maakonna seisukohalt oluliste või traditsiooniliste kultuuri- ning spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist ; uusi ja perspektiivseid kultuuri-ja spordivaldkonna ettevõtmisi maakonnas; maakonna kultuuriloolist ja kultuurilist väärtust omavate trükiste väljaandmist; maakonna kultuuri- ja sporditegelasi; loovisikute projekte; kohalike rahvariiete soetamist juriidilistele isikutele; üksikjuhtudel maakonna kultuuri- ja spordialaste koolituste korraldamist.


Ekspertgrupi tööd juhib esimees Anne Uttendorf.
Ekspertgrupi tööd koordineerib Angela Rätsep, kes jagab infot taotlemise, stipendiumide ja toetuste eraldamise põhimõtete, eraldatud stipendiumide ja toetuste ning aruandluse kohta.


2013. aastal algatati noorsportlaste stipendium "Noor ja andekas Ida-Virumaa sportlane".
Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 20.veebruar ja stipendiumile esitatud kandidaat peab olema kuni 23-aastane noorsportlane. Stipendiumi suurus aastas on 600 eurot. Aastas antakse välja kuni 15 stipendiumit.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta