Läänemaa ekspertgrupi koosseis 2017-2019

(kinnitatud 18. aprillil 2017. a. Eesti Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 4/2017 - S09)

Liige                                       Liikmekandidaadiks esitaja                                         
Mairi Grossfeldt  esimeesLäänemaa Ühisgümnaasium, MTÜ T-Stuudio
Ülle Lass  aseesimees Kullamaa Spordiklubi, Ridala Spordiklubi, Lääne Maakonna Spordiliit, Läänemaa Koolispordi Liit
Jaanus Kõuts
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Kristi Erkmann   MTÜ Läki tantsule!
Tiiu Tulvik  Läänemaa Tantsujuhtide Ühendus, Noarootsi Rahvaselts, Rannarootsi Muuseum


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta