Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Ekspertgrupp eelistab:

 • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste ning  projektide korraldamist ja läbiviimist Lääne maakonnas
 • projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Läänemaa kultuuriruumis

Ekspertgrupp toetab:

 • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste ning projektide korraldamist
 • kohalikku kultuurilugu kajastavate materjalide väljaandmist
 • üleriigiliste ja rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist maakonnas
 • Läänemaa kunstnike näitustegevust kui näitused toimuvad maakonnas
 • rahvakultuuri- ja spordikollektiivide juubelipidustusi alates 10. tegevusaastast
 • kultuuri ja spordi aasta- ning elutööpreemiate väljaandmist
 • oma paikkonna rahvariiete valmistamist 
 • taotlusi piirkondliku ja kohaliku seltsitegevuse arendamiseks
 • kollektiivide ja üksikisikute osavõttu nii kohalikest, üleriigilistest kui rahvusvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest kui taotleja on osutunud eelvõistluse võitjaks või  esindab Läänemaad 

Ei toeta:

 • aruandevõlglasi
 • aruande esitamise tähtaega 30 päeva ületanud aruandevõlglastele ei eraldata stipendiume kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast
 • taotluse esitamise tähtajaks toimunud projekte
 • ebaselgeid ja puudulikult vormistatud taotlusi
 • kommertsprojekte
 • jalanõude ostmist
 • vara soetamist üksikisikutele
 • toitlustamise või majutamisega seotud kulutusi
 • traditsiooniliste rahvakalendriürituste (jaanituli, vastlapäev, jõulupidu jne) ja  riiklike pühade  puhul pidulike ürituste korraldamist
 • sotsiaal- ja haridusvaldkonna projekte
 • renoveerimis- ja ehitustöid
 • ruumide sisustuse, kontoritehnika jms soetamist
 • suuri inventarisoetusi

Nõuded taotlustele ja lisadele:

Näituste projektid

 • näituse ideekavandi tutvustus
 • näituse toimumise aeg ja koht, näitusepaiga kinnituskiri (rendi korral koos hinnapakkumisega)

Muusikainstrumentide soetamise projektid

 • vähemalt kaks hinnapakkumist koos valiku põhjendusega
 • kinnitus tulevaselt omanikult, et soetatav ese jääb tema valdusesse

Rahvariiete soetamise/valmistamise projektid

 • hinnapakkumine (kogus, materjalikulu, kalkulatsioon, tööde teostaja)
 • kinnitus tulevaselt omanikult, et soetatavad riided jäävad tema valdusesse
 • stiliseeringute puhul lisada vastav pilt või kavand

Filmi, video ja helikandja projektid

 • projekti lühikirjeldus
 • stsenaarium
 • hinnapakkumised
 • digitaalne demoversioon (proovisalvestus)
 • levitamise plaan koos planeeritud müügituluga
 

Trükiste projektid

 • käsikiri või sisukord
 • albumite puhul lisada fotode/illustratsioonide kvaliteedi näide
 • levitamise plaan koos planeeritud müügituluga
 • trükikoja hinnapakkumine

Ürituste ja koolituste korraldamise projektid

 • korraldamise eesmärk (oodatav tulemus), sisu kirjeldus, ajakava, toimumise koht, planeeritav osavõtjate arv, eeldatav piletitulu
 • hinnapakkumised
 • lektorite/õpetajate/esinejate nimekiri ja lühitutvustus, nende kinnitus üritusel osalemise kohta

Oma valdkonna tippsündmustel osalemise projektid (konkursid, festivalid, konverentsid, võistlused)

 • info üritusest (programm, kutse või registreerimisleht, osavõtumaksu suurus)
 • transpordikulude info koos hinnapakkumise ja osalejate täpse arvuga

Läänemaa ekspertgrupp nõuab Eesti Kultuurkapitali sümboolika (logo) kasutamist üritustel, trükistes, reklaammaterjalides, filmides ja helikandjatel

Kinnitatud 03.11.2011  protokolliga 5-2011-07