Avatud Eesti Raamatu sarjas valmimisel raamatud:

  Info uuendatud  2019

  1. Adorno, Theodor. Minima moralia. Tlk ja kommenteerija Mari Tarvas, saatesõna ja sisutoimetamine Eduard Parhomenko. Kirjastus: Tänapäev. Tõlge kirjastuses 31. I 2014, kirjastaja kinnitusel sisutoimetamise tähtaeg 31. XII 2017, toimetamise ja trükiettevalmistuse tähtaeg 30. IV 2018, ilmub 2018. aasta II või III kvartalis.
  2. Adorno, Theodor. Uue muusika filosoofia. Tlk Jaan Ross, järelsõna Tarmo Jüristo; toimetaja Katrin Kern, erialatoimetaja Mart Jaanson. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 28. VII 2016; saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2016; ilmumise tähtaeg[1] 31. III 2018 [aruanne 30.01.2019]. 
  3. Anderson, Benedict. „Kujutuslikud kogukonnad: Mõtisklusi rahvusluse tekkest ja levikust“. Tlk Kalle Hein. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 1.VII.2019. Toimetamise tähtaeg 30.I.2020
  4. Anscombe, Gertrude Elizabeth Margaret. „Kavatsus“. Tlk Mark Hallap. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. XII 2019.
  5. Aristoteles. Retoorika. Tlk ja kommenteerija Janika Päll. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke ja kommentaaride kinnituskirja tähtaeg 30. VI 2020. 
  6. Augustinus, Aurelius. Valik töid. ("De beata vita", "Soliloquia", "De natura boni", "De immortalitate animae", "De vera religione", "De magistro" ("Õndsast elust". "Monoloog". "Hüve loomusest". "Hinge surematusest". "Tõelisest religioonist". "Õpetajast").) Tlk Ilmar Vene. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018.   
  7. Ayer, Alfred. Keel, tõde ja loogika. Tlk Tiiu Hallap. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 14. VI 2017. 
  8. Bahtin, Mihhail. Valitud teosed:  „Teo filosoofiast“, „Kunst ja vastutus“, „Marksism ja keelefilosoofia“, „Freudism“. Tlk Inta Soms, saatesõna Peeter Torop, toimetaja Kajar Pruul. Kirjastus: Varrak.  Tõlge kirjastuses 12. I 2009. Kirjastaja teatel on köite toimetamistähtaeg 1. IV 2018.  
  9. Bahtin, Mihhail. Dostojevski poeetika probleemid. Tlk Enn Siimer ja Aare Pilv. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. X 2017, 22. IX 2017 pikendatud kuni 31. XII 2017. 
  10. Bateson, Gregory. Sammud vaimu ökoloogia poole. Tlk Tanel Pern ja Silver Rattasepp. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 2. I 2018.  
  11. Berger, Peter L., Thomas Luckmann. Tegelikkuse sotsiaalne konstrueerimine. Tlk Katre Pärn, Mirjam Parve, Ragne Schults, saatesõna Anti Randviir. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 29. XII 2016, saatesõna kirjastuses 6. VII 2017, ilmumise tähtaeg 30. IX 2017 [aruanne 30. X 2017]. 
  12. Bioeetika võtmetekste. Koostaja Kadri Simm, tlk Kalle Hein. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Koostatud 24. VIII 2016, tõlge kirjastuses 21. VIII 2017, ilmumise tähtaeg 1. VII 2018. 
  13.  Bultmann, Rudolf. Evangeelium ja eksistents: Valitud esseed. Koost. ja tlk Jaan Lahe. Kirjastus: Ilmamaa. Sisukord kirjastuses 5. VII 2017, tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. III 2018. 
  14. Cicero, Marcus Tullius. Jumalate loomusest. Tõlkija, kommenteerija ja saatesõna Ivo Volt. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke, kommentaaride ja saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. V 2018. 
  15. Collingwood, R. G. Ajaloo idee; Autobiograafia. Tlk Kristin Sarv. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017.  
  16. Comte, Auguste. Positivistlik katekismus. Tlk Ülo Treikelder. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. V 2017. 
  17. Curtius, Ernst Robert. Euroopa kirjandus ja ladina keskaeg. Tlk Neeme Näripä. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VI 2018. 
  18. Descola, Philippe. Teispool loodust ja kultuuri. Tlk Hasso Krull. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VIII 2018. 
  19. Diderot, Denis. Filosoofilised dialoogid („Rameau vennapoeg“, „Näitleja paradoks“, „D’Alembert’i unenägu“ (+ 2 lisadialoogi), „Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga“). Tlk Indrek Koff („D’Alembert’i unenägu“ (+ kaks lisadialoogi), „Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga“), Mirjam Lepikult („Näitleja paradoks“), Andres Raudsepp („Rameau vennapoeg“), koostaja, kommenteerija, järelsõnastaja ja toimetaja Marek Tamm. Kirjastus: Varrak.  Tõlked toimetuses 2007–2008, kirjastaja kinnitusel ilmub 2018. a mais.  
  20. Dilthey, Wilhelm. Vaimne maailm. Tlk, saatesõna ja kommenteerija Andrus Tool. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge, saatesõna ja kommentaarid kirjastuses 12. XII 2016, ilmumise tähtaeg 31. VIII 2017 [aruanne 30. IX 2017]. 
  21. Dumézil, Georges. Esseede kogumik „Eskiisid mütoloogiast“. Koostaja ja tõlkija Rauno Alliksaar. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 16.IV.2018
  22. Durkheim, Émile. Religioosse elu põhivormid. Tlk Mariina Viia. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. VIII 2017, pikendatud 22. IX 2017 kuni 1. III 2018, esimese poole tõlge kirjastuses 30. XI 2017. 
  23. Eckermann, Johann Peter. Kõnelused Goethega tema viimastel eluaastatel 1823–1832. Tlk Mati Sirkel. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlge kirjastuses 24. V 2017, ilmumise tähtaeg 31. III 2018 [aruanne 30. IV 2018]. 
  24. Eliade, Mircea. Šamanism. Tlk Mirjam Lepikult. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke esimene pool kirjastuses 27. VII 2017, kogu tõlke kinnituskirja tähtaeg 30. IX 2017. 
  25. Frege, Gottlob. Artikleid. Koostaja ja tlk Jaan Kangilaski. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke ja järelsõna kinnituskirja tähtaeg 1. X 2017. 
  26. Fromm, Erich. Põgenemine vabaduse eest. Tlk Tõnu Ülemaante. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VII 2017, ilmumise tähtaeg 31. XII 2017 [aruanne 30. I 2018].  
  27. Frye, Northrop. Kriitika anatoomia. Tlk Kersti Unt. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. II 2020. 
  28. Gadamer, Hans-Georg. „Esteetika ja poeetika. Valik artikleid“. Koostaja ja tõlkija Toomas Tool. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. XII 2021.
  29. Gautier, Théophile. „ Ilust kunstis" . Koostajad ja tõlkijad Madli Kütt ja Katre Talviste. Kirjastus: Ilmamaa. Sisukord kirjastuses 23. XI 2017. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 24.II.2021
  30. Genette, Gérard. Tekstist teoseni: Valik esseid. Koostaja Marek Tamm, tlk Anti Saar. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Koostatud 22. IX 2014, tõlge kirjastuses 27. XI 2015, ilmumise tähtaeg 1. VIII 2017. 
  31. Gennep, Arnold van. Siirderiitused. Tlk Anti Saar. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. V 2018. 
  32. Goethe, Johann Wolfgang von. Minu elust: Luule ja tõde. Tlk ja saatesõna Ilmar Vene. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 7. VIII 2017, saatesõna kirjastuses 9. X 2017, ilmumise tähtaeg 1. IX 2018. 
  33. Corbin, Henry. Kirjutiste tõlkevalimik. Koostaja Siim Lill. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Sisukord kirjastuses 16.IV.2018.
  34. Gumiljov, Lev. Etnogenees ja Maa biosfäär. Tlk Peeter Villmann, saatesõna Peeter Ernits. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 3. V 2017, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017, ilmumise tähtaeg 20. V 2018 [aruanne 19. VI 2018]. 
  35. Hamann, Johann Georg. Valitud artiklid. Koostaja Jaan Undusk, tlk Tiiu Relve ja Jaan Undusk. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlgete kinnituskirja tähtaeg 31. VIII 2017. 
  36. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich „Loengud maailma ajaloo filosoofia kohta“.Tlk Toomas Rosin. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2021.
  37. *Heidegger, Martin. Teetähiseid: Ettekandeid ja artikleid. Tlk Toomas Lott, Tõnu Luik, Ülo Matjus, saatesõna Ülo Matjus. Kirjastus: Ilmamaa. Muutus tõlkijate koosseis, uus taotlus laekub. 
  38. Herodotos. Ajalugu. Tlk Kaarina Rein. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 23. III 2020. 
  39. *Hobbes, Thomas. Leviaatan. Tõlkija, kommenteerija ja järelsõna Alar Kilp. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Vahetus tõlkija, uus taotlus laekub. 
  40. Hume, David. Uurimus inimarust; Uurimus moraaliprintsiipidest. Tlk Märt Väljataga. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 
  41. Jakobson, Roman. Valitud artikleid. Koost. Elin Sütiste ja Peeter Torop. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Koostamine lõpetatud 7. I 2015. 
  42. Kaasaegse poliitilise filosoofia võtmetekstide tõlkekogumik. Koostaja ja tõlkija Jüri Lipping. Kirjastus: Kirjastus Vabamõtleja. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 7. XII 2021
  43. Kandinsky, Vassili. Punkt ja joon tasapinnal. Vaimsusest kunstis, eriti maalikunstis. Tõlkijad Mall Ruiso ja Krista Simson. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2019.  
  44. Kant, Immanuel. Alusepanek kommete metafüüsikale. Tõlkija, saatesõna ja kommenteerija Eduard Parhomenko. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlkija, saatesõna ja kommentaaride autor lubab käsikirja kirjastusele esitada XII 2018. 
  45. Kant, Immanuel. Puhta mõistuse kriitika. Tlk Andres Luure. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlkija lubab tõlke esitada kirjastusele 2017. a lõpul, ilmumise (toimetamise lõpetamise) tähtaeg 1. IX 2018. 
  46. *Kelsen, Hans. Puhas õigusõpetus. Tlk ja saatesõna Hent Kalmo, toimetaja Marju Luts-Sootak. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Sisutoimetamine lõpetatud 2016. a lõpul; uus kirjastus alates 5. VII 2017.  
  47. Keynes, John Maynard. Tööhõive, intressi ja raha üldteooria. Tlk ja saatesõna Alari Purju. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge ja saatesõna kirjastuses 22. II 2017, ilmumise tähtaeg 20. V 2018 [aruanne 19. VI 2018]. 
  48. Khusravi, Nāṣir-e. Kahe tarkuse ühtsus. Tlk, saatesõna ja kommenteerija Kalle Kasemaa. Kirjastus: Ilmamaa. Tlk, saatesõna ja kommentaaride kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 
  49. Kripke, Saul A. Wittgenstein reegleist ja privaatkeelest. Tlk Jaan Kangilaski. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 15. V 2017, pikendatud 22. IX 2017 kuni 31. XII 2017. 
  50. Lakatos, Imre. Teaduslike uurimisprogrammide metodoloogia. Tlk Elo Kõiv. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XI 2016. 
  51. Leibniz, Gottfried Wilhelm. Valitud kirjad ja tööd. Koostaja ja saatesõna Ilmar Vene, tlk Margus Ott. Kirjastus: Ilmamaa. Koostatud ja saatesõna kirjastuses 16. VI 2017, tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XI 2017.  
  52. Mamardašvili, Merab; Aleksandr Pjatigorski. Sümbol ja teadvus. Tlk Silvi Salupere. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. III 2018.   
  53. McLuhan, Marshall. Gutenbergi galaktika. Tlk Toomas Rosin, järelsõna Maarja Ojamaa. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XII 2018, järelsõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 
  54. Meister Eckhart. Jutlused. Tlk Jaan Undusk. Kirjastus: Varrak. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 
  55. Meng-zi. Meng-zi. Tlk Märt Läänemets. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. III 2019. 
  56. Moore, G. E. Principia ethica. Tlk ja saatesõna Jaan Kivistik. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. V 2017, pikendatud 22. IX 2017 kuni 1. X 2018; järelsõna kinnituskirja tähtaeg 30. VI 2017.     
  57. Moscovic, Serge. Jumalate loomise mehhanism. Tlk Aija Sprivul ja Ilka Bramban. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XII 2018. 
  58. Mumford, Lewis. Masina müüt. I. Tlk Hillar Künnapas. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 8. IX 2017.  
  59. Nozick, Robert. Anarhia, riik ja utoopia. Tlk Jüri Eintalu. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 10. X 2017. 
  60. Otto, Rudolf. Püha: Irratsionaalsusest jumalaidees ja selle vahekord ratsionaalsusega. Tlk Erki Lind. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. VIII 2019. 
  61. *Platon. Valitud teosed II: Protagoras; Gorgias; Menon; Euthydemos; Kratylos; Ion; Theaitetos. Tlk Janika Päll („Gorgias“, ka komm.; „Kratylos“), Jaan Unt („Ion“, komm. Janika Päll), Jaan Unt ja Marju Lepajõe („Protagoras“, komm. Marju Lepajõe), Laura Viidebaum („Euthydemos”), Ivo Volt („Menon“, ka komm.), koostaja ja sisutoimetaja Marju Lepajõe, saatesõna Jaan Kivistik. Kirjastus: Ilmamaa. „Menoni“ tõlge kirjastuses (v.a kommentaarid) 2012, „Theaitetose“ tõlge (sh kommentaarid) kirjastuses 2012. Taotlused ülejäänule esitatakse 2017. 
  62. Poincaré, Henri „Teadus ja meetod“, Tlk Anto Unt. Kirjastus Ilmamaa Tõlke  kinnituskirja tähtaeg 1.III.2020
  63. Propp, Vladimir. Imemuinasjutu ajaloolised juured. Tlk Madis Arukask. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. X 2018. 
  64. Putnam Hilary. „Kolmekordne lõng: vaim, keha ja maailm“. Tõlge ja järelsõna Tiiu Hallap. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 3.VII.2018. Järelsõna kirjastuses 23.IV.2019. Toimetamise tähtaeg 30.I.2020
  65. Reichenbach, Hans. „Aja suund“. Tlk Laurits Leedjärv.  Saatesõna Piret Kuusk. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 11.XII.2018; saatesõna kirjastuses 10.VI.2019. Toimetamise tähtaeg 22.III 2021
  66. Ricoeur, Paul. Loengud ideoloogiast ja utoopiast. Tlk Tanel Pern. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VII 2017, pikendatud 22. IX 2017 kuni 1. VII 2018. 
  67. Ricoeur, Paul. Mälu, ajalugu, unustamine. Tlk Marri Amon. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XI 2018. 
  68. Rozanov, Vassili. Meie aja apokalüpsis. Tlk Kaspar Jassa. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. II 2020. 
  69. Rousseau, Jean-Jacques. Pihtimused. Tlk Kristiina Ross. Kirjastus: Varrak. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 
  70. Russell, Bertrand. Filosoofia probleemid. Tlk ja saatesõna Bruno Mölder. Kirjastus: Varrak. Tõlge kirjastuses 13. XI 2014, saatesõna kirjastuses 15. V 2017, ilmumise tähtaeg 1. V 2018. 
  71. Ryle, Gilbert. Vaimu mõiste. Tlk Uku Tooming, saatesõnad Julia Tanney ja Uku Tooming. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 16. XII 2016, J. Tanney saatesõna tõlkimise (U. Tooming) kinnituskirja tähtaeg 30. VIII 2017, Uku Toominga saatesõna kinnituskirja tähtaeg 30. VIII 2017, ilmumise tähtaeg 30. VI 2018 [aruanne 30. VII 2018].  
  72. Said, Edward W. Orientalism. Tlk Raili Marling. Kirjastus: Tänapäev. Tõlge kirjastuses 14. XII 2016.  
  73. Sartre, Jean-Paul. Mis on kirjandus?. Tlk Tanel Lepsoo. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2020. 
  74. Scholem, Gerschom. Pühakirjast Alkeemiani: Artikleid judaismist. Tlk Anu Põldsam, saatesõna Kalle Kasemaa. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 31. I 2017, saatesõna kirjastuses 16. VI 2017, ilmumise tähtaeg 31. XII 2017 [aruanne 30. I 2018]. 
  75.  Schopenhauer, Arthur. Maailm kui tahe ja kujutlus. Tlk Toomas Rosin, saatesõna Jaanus Sooväli, sisutoimetaja Marju Lepajõe. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 7. VI 2016, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017, ilmumise tähtaeg 20. III 2018 [aruanne 19. IV 2018], sisutoimetamise tähtaeg 31. XII 2017 [aruanne 30. I 2018].  
  76. Searle, John R. Sotsiaalse reaalsuse konstrueerimine. Tlk Tiiu Hallap. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2018. 
  77. Sieyes, Emmanuel. Poliitilised kirjutised. Tlk ja järelsõna Hent Kalmo. Kirjastus: Veljesto. Tõlge kirjastuses 12. XII 2016.  
  78. Singer, Peter. Loomade vabastamine. Tlk Martin Garbuz. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. III 2018. 
  79. Skinner, Quentin. „Uusaja poliitilise mõtte alused“ I ja II köide. Tlk Triinu Pakk. Kirjastus: Emakeele Sihtasutus. I köite tõlge kirjastuses 10.XI.2018; II köite tõlke  tähtaeg 27.II.2020.
  80. Smith, W. C. Religiooni tähendus ja lõpp. Tlk Mihkel Niglas, järelsõna Indrek Peedu. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 31. VIII 2016, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 
  81. Sorokin, Pitirim. Revolutsiooni sotsioloogia. Tlk Simo Runnel. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. III 2019. 
  82. Šestov, Lev. Ateena ja Jeruusalemm. Tlk Maarja Kaplinski. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 2. I 2018.  
  83. Šestov, Lev. „Potestas Clavium“. Tlk Ants Paikre. Saatesõna Alar Laats. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge valmis 5.II.2019. Saatesõna täheaeg 31 XII 2019. Toimetamise tähtaeg 23.VII.2021.
  84. Zhuang-zi. Zhuang-zi. Tlk Mart Tšernjuk. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2019. 
  85. Thukydides. „Peloponnesose sõja ajalugu“. Tlk Anne Lill. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XI 2021
  86. Tillich, Paul. „Julgus olla“. Tlk Anu Põldsam, Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus.  Tõlke kinnituskirja tähtaeg 30. I 2021
  87. Tšaadajev, Pjotr. Filosoofilised kirjad; Hullumeelse apoloogia. Tlk Maarja Kaplinski, saatesõna Mihhail Lotman, kommenteerija Mihhail Veližev. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 22. I 2016, kommentaaride tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2017, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017, ilmumise tähtaeg 1. VI 2018 [aruanne 1. VII 2018]. 
  88. Upanišadid. Tlk Mait Hando Raun. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 25.XI.2018.
  89. Voltaire. Filosoofilised kirjad. Tlk Anti Saar, saatesõna Marek Tamm, toimetaja Leena Tomasberg. Kirjastus: Varrak. Tõlge kirjastuses 1. III 2012, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XI 2017, ilmumise tähtaeg 31. VIII 2018. 
  90. Wertheimer, Max. Loov mõtlemine. Tlk Toomas Rosin. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 
  91. Wittgenstein, Ludvig. Märkmeid (Zettel). Tlk Jaan Kivistik. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. V 2018. 
  92. Wittgenstein, Ludwig. Sinine ja pruun raamat. Tlk Henrik Sova. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 19. VI 2018. 
  93. Wright, Georg Henrik von. Teosed „Seletamine ja mõistmine“ ning „Põhjuslikkus ja determinism“. Tlk Tiiu Hallap. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus.  Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2019
  94. Xenophon. Sokratese apoloogia. Meenutused Sokratesest. Pidusöök. Majandamisest. Tlk, kommenteerija ja saatesõna Anne Lill. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke, kommentaaride ja saatesõna kinnituskirja tähtaeg 30. I 2019


  [1] Ilmumise tähtajaks on siin ja edaspidi taotlustes toodud toimetamise lõpukuupäev.


  KIRJASTUSTE JÄRGI

  EESTI KEELE SIHTASUTUS (EKSA) 

  • Descola, Philippe. Teispool loodust ja kultuuri.Tlk Hasso Krull. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VIII 2018.
  • Eckermann, Johann Peter. Kõnelused Goethega tema viimastel eluaastatel 1823–1832.Tlk Mati Sirkel. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlge kirjastuses 24. V 2017, ilmumise tähtaeg 31. III 2018 [aruanne 30. IV 2018].
  • Fromm, Erich. Põgenemine vabaduse eest.Tlk Tõnu Ülemaante. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VII 2017, ilmumise tähtaeg 31. XII 2017 [aruanne 30. I 2018].
  • Genette, Gérard. Tekstist teoseni: Valik esseid.Koostaja Marek Tamm, tlk Anti Saar. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Koostatud 22. IX 2014, tõlge kirjastuses 27. XI 2015, ilmumise tähtaeg 1. VIII 2017.
  • Hamann, Johann Georg. Valitud artiklid.Koostaja Jaan Undusk, tlk Tiiu Relve ja Jaan Undusk. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlgete kinnituskirja tähtaeg 31. VIII 2017.
  • *Hobbes, Thomas. Leviaatan.Tõlkija, kommenteerija ja järelsõna Alar Kilp. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Vahetus tõlkija, uus taotlus laekub. 
  • Hume, David. Uurimus inimarust; Uurimus moraaliprintsiipidest.Tlk Märt Väljataga. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017.
  • Sartre, Jean-Paul. Mis on kirjandus?.Tlk Tanel Lepsoo. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2020.
  • Descola, Philippe. Teispool loodust ja kultuuri.Tlk Hasso Krull. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VIII 2018.
  • Eckermann, Johann Peter. Kõnelused Goethega tema viimastel eluaastatel 1823–1832.Tlk Mati Sirkel. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlge kirjastuses 24. V 2017, ilmumise tähtaeg 31. III 2018 [aruanne 30. IV 2018].
  • Fromm, Erich. Põgenemine vabaduse eest.Tlk Tõnu Ülemaante. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VII 2017, ilmumise tähtaeg 31. XII 2017 [aruanne 30. I 2018].
  • Genette, Gérard. Tekstist teoseni: Valik esseid.Koostaja Marek Tamm, tlk Anti Saar. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Koostatud 22. IX 2014, tõlge kirjastuses 27. XI 2015, ilmumise tähtaeg 1. VIII 2017.
  • Hamann, Johann Georg. Valitud artiklid.Koostaja Jaan Undusk, tlk Tiiu Relve ja Jaan Undusk. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlgete kinnituskirja tähtaeg 31. VIII 2017.
  • *Hobbes, Thomas. Leviaatan.Tõlkija, kommenteerija ja järelsõna Alar Kilp. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Vahetus tõlkija, uus taotlus laekub. 
  • Hume, David. Uurimus inimarust; Uurimus moraaliprintsiipidest.Tlk Märt Väljataga. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017.
  • Sartre, Jean-Paul. Mis on kirjandus?.Tlk Tanel Lepsoo. Kirjastus: Eesti Keele Sihtasutus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2020.

  ILMAMAA 

  • Aristoteles. Retoorika. Tlk ja kommenteerija Janika Päll. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke ja kommentaaride kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 
  • Augustinus, Aurelius. Valik töid. ("De beata vita", "Soliloquia", "De natura boni", "De immortalitate animae", "De vera religione", "De magistro" ("Õndsast elust". "Monoloog". "Hüve loomusest". "Hinge surematusest". "Tõelisest religioonist". "Õpetajast").) Tlk Ilmar Vene. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018.  
  • Bahtin, Mihhail. Dostojevski poeetika probleemid. Tlk Enn Siimer ja Aare Pilv. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. X 2017, 22. IX 2017 pikendatud kuni 31. XII 2017. 
  • Berger, Peter L., Thomas Luckmann. Tegelikkuse sotsiaalne konstrueerimine. Tlk Katre Pärn, Mirjam Parve, Ragne Schults, saatesõna Anti Randviir. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 29. XII 2016, saatesõna kirjastuses 6. VII 2017, ilmumise tähtaeg 30. IX 2017 [aruanne 30. X 2017]. 
  • Bultmann, Rudolf. Evangeelium ja eksistents: Valitud esseed. Koost. ja tlk Jaan Lahe. Kirjastus: Ilmamaa. Sisukord kirjastuses 5. VII 2017, tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. III 2018. 
  • Collingwood, R. G. Ajaloo idee; Autobiograafia. Tlk Kristin Sarv. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 
  • Comte, Auguste. Positivistlik katekismus. Tlk Ülo Treikelder. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. V 2017. 
  • Dilthey, Wilhelm. Vaimne maailm. Tlk, saatesõna ja kommenteerija Andrus Tool. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge, saatesõna ja kommentaarid kirjastuses 12. XII 2016, ilmumise tähtaeg 31. VIII 2017 [aruanne 30. IX 2017]. 
  • Gautier, Théophile. Esseid. Koost Madli Kütt ja Katre Talviste. Kirjastus: Ilmamaa. Sisukord kirjastuses 23. XI 2017. 
  • Goethe, Johann Wolfgang von. Minu elust: Luule ja tõde. Tlk ja saatesõna Ilmar Vene. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 7. VIII 2017, saatesõna kirjastuses 9. X 2017, ilmumise tähtaeg 1. IX 2018. 
  • Gumiljov, Lev. Etnogenees ja Maa biosfäär. Tlk Peeter Villmann, saatesõna Peeter Ernits. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 3. V 2017, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017, ilmumise tähtaeg 20. V 2018 [aruanne 19. VI 2018]. 
  • *Heidegger, Martin. Teetähiseid: Ettekandeid ja artikleid. Tlk Toomas Lott, Tõnu Luik, Ülo Matjus, saatesõna Ülo Matjus. Kirjastus: Ilmamaa. Muutus tõlkijate koosseis, uus taotlus laekub. 
  • Herder, Johann Gottfried von. Veel üks inimkonna kujunemise ajaloofilosoofia; Käsitlus keele tekkest; Minu 1769. aasta reisipäevik. Tlk Reet Bender, saatesõna Jaan Undusk, kommentaarid Reet Bender. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 1. VIII 2017, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017, kommentaarid kirjastuses 9. X 2017, ilmumise tähtaeg 20. VI 2018. 
  • Herodotos. Ajalugu. Tlk Kaarina Rein. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 23. III 2020. 
  • Kandinsky, Vassili. Punkt ja joon tasapinnal. Vaimsusest kunstis, eriti maalikunstis. Tõlkijad Mall Ruiso ja Krista Simson. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2019. 
  • Kant, Immanuel. Alusepanek kommete metafüüsikale. Tõlkija, saatesõna ja kommenteerija Eduard Parhomenko. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlkija, saatesõna ja kommentaaride autor lubab käsikirja kirjastusele esitada XII 2018. 
  • Kant, Immanuel. Puhta mõistuse kriitika. Tlk Andres Luure. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlkija lubab tõlke esitada kirjastusele 2017. a lõpul, ilmumise (toimetamise lõpetamise) tähtaeg 1. IX 2018. 
  • Keynes, John Maynard. Tööhõive, intressi ja raha üldteooria. Tlk ja saatesõna Alari Purju. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge ja saatesõna kirjastuses 22. II 2017, ilmumise tähtaeg 20. V 2018 [aruanne 19. VI 2018]. 
  • Khusravi, Nāṣir-e. Kahe tarkuse ühtsus. Tlk, saatesõna ja kommenteerija Kalle Kasemaa. Kirjastus: Ilmamaa. Tlk, saatesõna ja kommentaaride kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 
  • Leibniz, Gottfried Wilhelm. Valitud kirjad ja tööd. Koostaja ja saatesõna Ilmar Vene, tlk Margus Ott. Kirjastus: Ilmamaa. Koostatud ja saatesõna kirjastuses 16. VI 2017, tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XI 2017. 
  • Manusmṛti („Manu pärimus“). Tlk ja kommentaarid Martti Kalda. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke ja kommentaaride kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2018. 
  • McLuhan, Marshall. Gutenbergi galaktika. Tlk Toomas Rosin, järelsõna Maarja Ojamaa. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XII 2018, järelsõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 
  • Meng-zi. Meng-zi. Tlk Märt Läänemets. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. III 2019. 
  • Merleau-Ponty, Maurice. Taju fenomenoloogia. Tlk Mirjam Lepikult, saatesõna Vivian Puusepp. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 5. XII 2016, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017, ilmumise tähtaeg 1. VI 2018 [aruanne 1. VII 2018]. 
  • Moore, G. E. Principia ethica. Tlk ja saatesõna Jaan Kivistik. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. V 2017, pikendatud 22. IX 2017 kuni 1. X 2018; järelsõna kinnituskirja tähtaeg 30. VI 2017. 
  • Mumford, Lewis. Masina müüt. I. Tlk Hillar Künnapas. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 8. IX 2017. 
  • Nozick, Robert. Anarhia, riik ja utoopia. Tlk Jüri Eintalu. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 10. XI 2017. 
  • *Platon. Valitud teosed II: Protagoras; Gorgias; Menon; Euthydemos; Kratylos; Ion; Theaitetos. Tlk Janika Päll („Gorgias“, ka komm.; „Kratylos“), Jaan Unt („Ion“, komm. Janika Päll), Jaan Unt ja Marju Lepajõe („Protagoras“, komm. Marju Lepajõe), Laura Viidebaum („Euthydemos”), Ivo Volt („Menon“, ka komm.), koostaja ja sisutoimetaja Marju Lepajõe, saatesõna Jaan Kivistik. Kirjastus: Ilmamaa. „Menoni“ tõlge kirjastuses (v.a kommentaarid) 2012, „Theaitetose“ tõlge (sh kommentaarid) kirjastuses 2012. Taotlused ülejäänule esitatakse 2017.  
  • Propp, Vladimir. Imemuinasjutu ajaloolised juured. Tlk Madis Arukask. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. X 2018. 
  • Rozanov, Vassili. Meie aja apokalüpsis. Tlk Kaspar Jassa. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. II 2020. 
  • Scholem, Gerschom. Pühakirjast Alkeemiani: Artikleid judaismist. Tlk Anu Põldsam, saatesõna Kalle Kasemaa. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 31. I 2017, saatesõna kirjastuses 16. VI 2017, ilmumise tähtaeg 31. XII 2017 [aruanne 30. I 2018]. 
  • Schopenhauer, Arthur. Maailm kui tahe ja kujutlus. Tlk Toomas Rosin, saatesõna Jaanus Sooväli, sisutoimetaja Marju Lepajõe. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 7. VI 2016, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017, ilmumise tähtaeg 20. III 2018 [aruanne 19. IV 2018], sisutoimetamise tähtaeg 31. XII 2017 [aruanne 30. I 2018]. 
  • Sorokin, Pitirim. Revolutsiooni sotsioloogia. Tlk Simo Runnel. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. III 2019. 
  • Šestov, Lev. Ateena ja Jeruusalemm. Tlk Maarja Kaplinski. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 2. I 2018. 
  • Zhuang-zi. Zhuang-zi. Tlk Mart Tšernjuk. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2019. 
  • Tšaadajev, Pjotr. Filosoofilised kirjad; Hullumeelse apoloogia. Tlk Maarja Kaplinski, saatesõna Mihhail Lotman, kommenteerija Mihhail Veližev. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlge kirjastuses 22. I 2016, kommentaaride tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2017, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017, ilmumise tähtaeg 1. VI 2018 [aruanne 1. VII 2018]. 
  • Wertheimer, Max. Loov mõtlemine. Tlk Toomas Rosin. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 
  • Wittgenstein, Ludvig. Märkmeid (Zettel). Tlk Jaan Kivistik. Kirjastus: Ilmamaa. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. V 2018. 
  • Wittgenstein, Ludwig. Sinine ja pruun raamat. Tlk Henrik Sova. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 19. VI 2018.

  TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUS 

  • Adorno, Theodor. Uue muusika filosoofia. Tlk Jaan Ross, järelsõna Tarmo Jüristo; toimetaja Katrin Kern, erialatoimetaja Mart Jaanson. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 28. VII 2016; saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2016; ilmumise tähtaeg 31. III 2018 [aruanne 30. IV 2018]. 
  • Ayer, Alfred. Keel, tõde ja loogika. Tlk Tiiu Hallap. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 14. VI 2017. 
  • Bateson, Gregory. Sammud vaimu ökoloogia poole. Tlk Tanel Pern ja Silver Rattasepp. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 2. I 2018. 
  • Bioeetika võtmetekste. Koostaja Kadri Simm, tlk Kalle Hein. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Koostatud 24. VIII 2016, tõlge kirjastuses 21. VIII 2017, ilmumise tähtaeg 1. VII 2018. 
  • Cicero, Marcus Tullius. Jumalate loomusest. Tõlkija, kommenteerija ja saatesõna Ivo Volt. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke, kommentaaride ja saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. V 2018. 
  • Curtius, Ernst Robert. Euroopa kirjandus ja ladina keskaeg. Tlk Neeme Näripä. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VI 2018. 
  • Durkheim, Émile. Religioosse elu põhivormid. Tlk Mariina Viia. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. VIII 2017, pikendatud 22. IX 2017 kuni 1. III 2018, esimese poole tõlge kirjastuses 30. XI 2017. 
  • Eliade, Mircea. Šamanism. Tlk Mirjam Lepikult. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke esimene pool kirjastuses 27. VII 2017, kogu tõlke kinnituskirja tähtaeg 30. IX 2017. 
  • Frege, Gottlob. Artikleid. Koostaja ja tlk Jaan Kangilaski. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke ja järelsõna kinnituskirja tähtaeg 1. X 2017. 
  • Frye, Northrop. Kriitika anatoomia. Tlk Kersti Unt. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. II 2020. 
  • Gennep, Arnold van. Siirderiitused. Tlk Anti Saar. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. V 2018. 
  • Jakobson, Roman. Valitud artikleid. Koost. Elin Sütiste ja Peeter Torop. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Koostamine lõpetatud 7. I 2015. 
  • Kelsen, Hans. Puhas õigusõpetus. Tlk ja saatesõna Hent Kalmo, toimetaja Marju Luts-Sootak. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Sisutoimetamine lõpetatud 2016. a lõpul; uus kirjastus alates 5. VII 2017.  
  • Kripke, Saul A. Wittgenstein reegleist ja privaatkeelest. Tlk Jaan Kangilaski. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 15. V 2017, pikendatud 22. IX 2017 kuni 31. XII 2017. 
  • Lakatos, Imre. Teaduslike uurimisprogrammide metodoloogia. Tlk Elo Kõiv. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XI 2016. 
  • Mamardašvili, Merab; Aleksandr Pjatigorski. Sümbol ja teadvus. Tlk Silvi Salupere. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. III 2018. 
  • Moscovic, Serge. Jumalate loomise mehhanism. Tlk Aija Sprivul ja Ilka Bramban. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XII 2018. 
  • Otto, Rudolf. Püha: Irratsionaalsusest jumalaidees ja selle vahekord ratsionaalsusega. Tlk Erki Lind. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. VIII 2019. 
  • Ricoeur, Paul. Loengud ideoloogiast ja utoopiast. Tlk Tanel Pern. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VII 2017, pikendatud 22. IX 2017 kuni 1. VII 2018. 
  • Ricoeur, Paul. Mälu, ajalugu, unustamine. Tlk Marri Amon. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XI 2018. 
  • Ryle, Gilbert. Vaimu mõiste. Tlk Uku Tooming, saatesõnad Julia Tanney ja Uku Tooming. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 16. XII 2016, J. Tanney saatesõna tõlkimise (U. Tooming) kinnituskirja tähtaeg 30. VIII 2017, Uku Toominga saatesõna kinnituskirja tähtaeg 30. VIII 2017, ilmumise tähtaeg 30. VI 2018 [aruanne 30. VII 2018]. 
  • Searle, John R. Sotsiaalse reaalsuse konstrueerimine. Tlk Tiiu Hallap. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2018. 
  • Singer, Peter. Loomade vabastamine. Tlk Martin Garbuz. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. III 2018. 
  • Smith, W. C. Religiooni tähendus ja lõpp. Tlk Mihkel Niglas, järelsõna Indrek Peedu. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 31. VIII 2016, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 
  • Xenophon. Sokratese apoloogia. Meenutused Sokratesest. Pidusöök. Majandamisest. Tlk, kommenteerija ja saatesõna Anne Lill. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke, kommentaaride ja saatesõna kinnituskirja tähtaeg 30. I 2019.
  • Adorno, Theodor. Uue muusika filosoofia. Tlk Jaan Ross, järelsõna Tarmo Jüristo; toimetaja Katrin Kern, erialatoimetaja Mart Jaanson. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 28. VII 2016; saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2016; ilmumise tähtaeg 31. III 2018 [aruanne 30. IV 2018]. 
  • Ayer, Alfred. Keel, tõde ja loogika. Tlk Tiiu Hallap. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 14. VI 2017. 
  • Bateson, Gregory. Sammud vaimu ökoloogia poole. Tlk Tanel Pern ja Silver Rattasepp. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 2. I 2018. 
  • Bioeetika võtmetekste. Koostaja Kadri Simm, tlk Kalle Hein. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Koostatud 24. VIII 2016, tõlge kirjastuses 21. VIII 2017, ilmumise tähtaeg 1. VII 2018. 
  • Cicero, Marcus Tullius. Jumalate loomusest. Tõlkija, kommenteerija ja saatesõna Ivo Volt. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke, kommentaaride ja saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. V 2018. 
  • Curtius, Ernst Robert. Euroopa kirjandus ja ladina keskaeg. Tlk Neeme Näripä. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VI 2018. 
  • Durkheim, Émile. Religioosse elu põhivormid. Tlk Mariina Viia. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. VIII 2017, pikendatud 22. IX 2017 kuni 1. III 2018, esimese poole tõlge kirjastuses 30. XI 2017. 
  • Eliade, Mircea. Šamanism. Tlk Mirjam Lepikult. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke esimene pool kirjastuses 27. VII 2017, kogu tõlke kinnituskirja tähtaeg 30. IX 2017. 
  • Frege, Gottlob. Artikleid. Koostaja ja tlk Jaan Kangilaski. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke ja järelsõna kinnituskirja tähtaeg 1. X 2017. 
  • Frye, Northrop. Kriitika anatoomia. Tlk Kersti Unt. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. II 2020. 
  • Gennep, Arnold van. Siirderiitused. Tlk Anti Saar. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. V 2018. 
  • Jakobson, Roman. Valitud artikleid. Koost. Elin Sütiste ja Peeter Torop. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Koostamine lõpetatud 7. I 2015. 
  • Kelsen, Hans. Puhas õigusõpetus. Tlk ja saatesõna Hent Kalmo, toimetaja Marju Luts-Sootak. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Sisutoimetamine lõpetatud 2016. a lõpul; uus kirjastus alates 5. VII 2017.  
  • Kripke, Saul A. Wittgenstein reegleist ja privaatkeelest. Tlk Jaan Kangilaski. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 15. V 2017, pikendatud 22. IX 2017 kuni 31. XII 2017. 
  • Lakatos, Imre. Teaduslike uurimisprogrammide metodoloogia. Tlk Elo Kõiv. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XI 2016. 
  • Mamardašvili, Merab; Aleksandr Pjatigorski. Sümbol ja teadvus. Tlk Silvi Salupere. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. III 2018. 
  • Moscovic, Serge. Jumalate loomise mehhanism. Tlk Aija Sprivul ja Ilka Bramban. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. XII 2018. 
  • Otto, Rudolf. Püha: Irratsionaalsusest jumalaidees ja selle vahekord ratsionaalsusega. Tlk Erki Lind. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 20. VIII 2019. 
  • Ricoeur, Paul. Loengud ideoloogiast ja utoopiast. Tlk Tanel Pern. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. VII 2017, pikendatud 22. IX 2017 kuni 1. VII 2018. 
  • Ricoeur, Paul. Mälu, ajalugu, unustamine. Tlk Marri Amon. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XI 2018. 
  • Ryle, Gilbert. Vaimu mõiste. Tlk Uku Tooming, saatesõnad Julia Tanney ja Uku Tooming. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 16. XII 2016, J. Tanney saatesõna tõlkimise (U. Tooming) kinnituskirja tähtaeg 30. VIII 2017, Uku Toominga saatesõna kinnituskirja tähtaeg 30. VIII 2017, ilmumise tähtaeg 30. VI 2018 [aruanne 30. VII 2018]. 
  • Searle, John R. Sotsiaalse reaalsuse konstrueerimine. Tlk Tiiu Hallap. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. IX 2018. 
  • Singer, Peter. Loomade vabastamine. Tlk Martin Garbuz. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 1. III 2018. 
  • Smith, W. C. Religiooni tähendus ja lõpp. Tlk Mihkel Niglas, järelsõna Indrek Peedu. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlge kirjastuses 31. VIII 2016, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2017. 
  • Xenophon. Sokratese apoloogia. Meenutused Sokratesest. Pidusöök. Majandamisest. Tlk, kommenteerija ja saatesõna Anne Lill. Kirjastus: Tartu Ülikooli Kirjastus. Tõlke, kommentaaride ja saatesõna kinnituskirja tähtaeg 30. I 2019.

  TÄNAPÄEV 

  • Adorno, Theodor. Minima moralia. Tlk ja kommenteerija Mari Tarvas, saatesõna ja sisutoimetamine Eduard Parhomenko. Kirjastus: Tänapäev. Tõlge kirjastuses 31. I 2014, kirjastaja kinnitusel sisutoimetamise tähtaeg 31. XII 2017, toimetamise ja trükiettevalmistuse tähtaeg 30. IV 2018, ilmub 2018. aasta II või III kvartalis. 
  • Said, Edward W. Orientalism. Tlk Raili Marling. Kirjastus: Tänapäev. Tõlge kirjastuses 14. XII 2016.

  VARRAK

  • Bahtin, Mihhail. Valitud teosed: „Teo filosoofiast“, „Kunst ja vastutus“, „Marksism ja keelefilosoofia“, „Freudism“. Tlk Inta Soms, saatesõna Peeter Torop, toimetaja Kajar Pruul. Kirjastus: Varrak. Tõlge kirjastuses 12. I 2009. Kirjastaja teatel on köite toimetamistähtaeg 1. IV 2018. 
  • Diderot, Denis. Filosoofilised dialoogid („Rameau vennapoeg“, „Näitleja paradoks“, „D’Alembert’i unenägu“ (+ 2 lisadialoogi), „Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga“). Tlk Indrek Koff („D’Alembert’i unenägu“ (+ kaks lisadialoogi), „Filosoofi vestlus marssal de *** prouaga“), Mirjam Lepikult („Näitleja paradoks“), Andres Raudsepp („Rameau vennapoeg“), koostaja, kommenteerija, järelsõnastaja ja toimetaja Marek Tamm. Kirjastus: Varrak. Tõlked toimetuses 2007–2008, kirjastaja kinnitusel ilmub 2018. a mais. 
  • Meister Eckhart. Jutlused. Tlk Jaan Undusk. Kirjastus: Varrak. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 
  • Rousseau, Jean-Jacques. Pihtimused. Tlk Kristiina Ross. Kirjastus: Varrak. Tõlke kinnituskirja tähtaeg 31. XII 2018. 
  • Russell, Bertrand. Filosoofia probleemid. Tlk ja saatesõna Bruno Mölder. Kirjastus: Varrak. Tõlge kirjastuses 13. XI 2014, saatesõna kirjastuses 15. V 2017, ilmumise tähtaeg 1. V 2018. 
  • Voltaire. Filosoofilised kirjad. Tlk Anti Saar, saatesõna Marek Tamm, toimetaja Leena Tomasberg. Kirjastus: Varrak. Tõlge kirjastuses 1. III 2012, saatesõna kinnituskirja tähtaeg 31. XI 2017, ilmumise tähtaeg 31. VIII 2018.

  EYS VELJESTO

  • Sieyes, Emmanuel. Poliitilised kirjutised. Tlk ja järelsõna Hent Kalmo. Kirjastus: EYS Veljesto. Tõlge kirjastuses 12. XII 2016.


  Meie missioon

  Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

  Loe rohkem Kultuurkapitali kohta