Hieronymuse ekspertkomisjon

Hieronymuse ekspertkomisjon (edaspidi komisjon) kinnitati 3. aastaks  vastavalt Eesti Kultuurkapitali (edaspidi Kultuurkapital) nõukogu otsusele 26. juunil 2018. a. kolmeliikmelisena. Komisjon moodustatakse Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali ettepanekul, kandidaadid esitab Eesti Kirjanike Liidu tõlkijate sektsioon. 

Komisjoni koosseis alates 26.06.2018

Kinnitatud 26.06.2018 Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsusega, protokoll nr 4/2018-S09;, muudetud 21.08.2019 Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsusega, protokoll nr 6/2019-S09

  • Triinu Tamm 
  • Anne Lill (alates 21.08.2019)
  • Märt Väljataga
  • Marju Lepajõe (kuni 21.08.2019)