English Wallet

English Wallet (Inglise rahakott) toetab eesti autorite inglise keelde tõlgitud teoste avaldamist väljaspool Eestit.

English Walleti eelarve on 80 000 eurot, millest poole on annetanud eraannetaja Eestist, kes soovib jääda anonüümseks. Ülejäänud 40 000 on rahakotti lisanud Eesti Kultuurkapital.  

Teose väljaandmistoetuse saamiseks tuleb Eesti Kultuurkapitali Traducta komisjonile esitada vormikohane taotlus aadressil traducta@kulka.ee või e-kulka kaudu.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta