Traducta ekspertkomisjon


Tõlkestipendiumi Traducta komisjoni kuulub kuus liiget. Komisjoni volituste aeg kestab kaks aastat ja selle kinnitab Kultuurkapitali nõukogu. 

Komisjoni kuuluvad:

 • kirjanduse sihtkapitali esindaja
 • Eesti Teatri Agentuuri esindaja
 • Eesti Instituudi esindaja
 • Eesti Kirjanike Liidu esindaja
 • Eesti Kirjanduse Teabekeskuse esindaja
 • Eesti Lastekirjanduse Keskuse esindaja
Traducta komisjoni koosseis 2020 - 2022
(Kinnitatud 23.12.2019 Eesti Kultuurkapitali nõukogu koosoleku otsusega, protokoll nr 9/2019-S09)
 • Triin Soone - kirjanduse sihtkapitali esindaja
 • Heidi Aadma - Eesti Teatri Agentuuri esindaja
 • Mart Meri - Eesti Instituudi esindaja
 • Tiit Aleksejev - Eesti Kirjanike Liidu esindaja
 • Ilvi Liiveesimees - Eesti Kirjanduse Teabekeskuse esindaja 
 • Ulla Saar - Eesti Lastekirjanduse Keskuse esindaja