Kehakultuuri & spordi sihtkapital

Alanud on taotluste vastuvõtt 2021. a III vooru. Taotluse esitamise viimane päev on 23. august.   Alustage taotluse koostamisega varakult ja tutvuge raha jagamise korraga. (30.06.2021 muudeti korras punkti  2.4.)

Kultuurkapitali nõukogu kinnitas 30. juuni koosolekul kõigi sihtkapitalide, maakondlike ekspertgruppide ning Avatud Eesti Raamatu (AER) ja Hieronymuse tõlkeprogrammide raha jagamise kordade muudatused. 


Kõik uudised