Järvamaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Ekspertgrupi esimene koosolek toimus 5. mail. Uue koosseisu liikmed on Kaarel Aluoja, Janno Viilup Kaido Kirikmäe, Kaja Kraav, Toomas Tammik.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta