Jõgevamaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

12. mail toimus Jõgevamaa ekspertgrupi esimene koosolek. Uues komisjonis on Merle Nisu, Arne Tegelmann, Ave Anslan, Jaan Rahuküla ja Maris Paas.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta