Lääne-Virumaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Lääne-Virumaa ekspertgrupi esimene koosolek toimus 9. mail. Uue koosseisu liikmed on Keio Soomelt, Laila Talunik, Margus Martin, Piret Pihel, Sirje Reinula

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta