Läänemaal alustas tööd uus koosseis

Läänemaa ekspertgrupi esimene koosolek toimus 4. mail. Uude koosseisu kuuluvad Jaanus Kõuts, Kristi Erkmann, Mairi Grossfeldt, Tiiu Tulvik ja Ülle Lass.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta