Põlvamaal alustasid tööd uued eksperdid

Alates aprillist hindab Põlvamaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.

Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Taavi Nagel ja Mare Põld, uute ekspertidena alustavad Krista Pikk, Urmas Roht ja Marju Jalas. Ekspertgrupi tööd juhib Taavi Nagel.  

Põlvamaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Helje Põvvat.  


Kokku esitati Põlvamaa ekspertgruppi 8 kandidaati, lisaks ülamainituile veel Tiia Allas ja Ülo Needo.  

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta