Raplamaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Ekspertgrupi esimene koosolek toimus 5. mail. Uue koosseisu liikmed on Age Rebel, Iris Haiba, Aili Normak, Andres Saks, Margit Kuhi.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta