Tartumaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

10. mail toimus Tartumaa ekspertgrupi esimene koosolek. Uue koosseisu liikmed on Ants Veetõusme, Hele Ellermaa, Külli Petersell, Lembit Toru ja Peeter Talvistu.

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta