Rahvakultuuri sihtkapital

Head rahvakultuuri sihtkapitalilt rahastamise otsuse saanud taotlejad!


Juhul kui saite toetuse 2021. aasta I voorust, aga üritus on edasi lükatud järgmisse aastasse, siis palume praegusest toetusest loobuda ning esitada uus taotlus siis, kui ürituse toimumine on kindel. Ühtlasi annab see teile võimaluse parandada ürituse eelarvet vastavalt hetkeseisule. Toetusest loobumine ei mõjuta järgmise taotluse hindamist. 

Juhul kui toetus on teile välja makstud, aga teie projekt ei saa taotluse järgselt teostuda, kuna sündmus, õppereis või lähetus, milleks taotlesite, jääb ära või lükkub edasi teist olenemata põhjustel (nt koroonaviirusest tulenevate meetmete tõttu),

võtke palun esimesel võimalusel ühendustKulka siseprotseduur lepingute puhul, mida ei saa taotlejast olenemata põhjustel eesmärgipäraselt täita.


Alanud on taotluste vastuvõtt 2021. a III vooru. Taotluse esitamise viimane päev on 23. august. Alustage taotluse koostamisega varakult ja tutvuge raha jagamise korraga. (30.06.2021 muudeti järgmisi punkte:  1.2 2.1.5.32.1.5.42.1.5.52.1.5.72.1.5.82.2.42.3.23.1.2,  punkte 4.5.6 – 4.5.8)
Kõik uudised