Järvamaa ekspertgrupi kandidaadid

Järvamaa ekspertgrupi koosseisu esitati 7 kandidaati. 
Uue ekspertgrupi koosseisu kinnitab Kultuurkapitali nõukogu. 

Kandidaat
Esitaja
Kaarel Aluoja
Eesti Muusikaõpetajate Sümfooniaorkester MTÜ
Jane Kiristaja
MTÜ Riikar
Arne Põder
Paide Muusikakooli Sümfonjettorkester
Mati Sadam
Järvamaa Spordiliit, Spordiklubi Väätsa
Aune Suve-Kütt
Kultuuri- ja haridusselts Üksmüts MTÜ
Toomas Tammik
SA Maaspordikeksus
Silvi Tumanskaja
 MTÜ Igaühele Midagi

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta