Aastapreemiad

Saaremaa ekspertgrupp tunnustab igal aastal kultuuri- ja spordielu edendamise eest aastapreemiatega tublisid kultuuri- ja spordiinimesi, kollektiive ja organisatsioone.

Preemia saajad valitakse välja eraisikute ja organisatsioonide poolt esitatud kandidaatide seast. Ettepanekuid preemiasaajate kohta saab omaalgatuse korras teha ka ekspertgrupp. Väljaantavate aastapreemiate saajate arvu ja preemiasumma suuruse otsustab ekspertgrupp igal aastal eraldi. Ühes rahalise preemiaga antakse kõigile kultuuri- ja spordielu edendajatele tänukiri.

Saaremaa ekspertgrupi aastapreemiad kultuurielu edendajatele antakse üle kultuuriaasta pidulikul vastuvõtul. Spordipreemiate üleandmine toimub Saaremaa Spordiliidu poolt korraldataval spordiaasta pidulikul lõpetamisel.

Hendrik Krummi nimeline kultuuripreemia

H. Krummi nimeline kultuuristipendium loodi Saare maakonnas 1994. aastal saarlastest kultuuritegelaste tunnustamiseks ja Hendrik Krummi mälestuse jäädvustamiseks. Esimene stipendium anti välja 1995. aastal.  

Alates 2004. a annab preemiat välja Saaremaa ekspertgrupp. Erinevatel aastatel on koostööpartneriteks olnud Leisi vald, Saare Maavalitsus, Saaremaa Omavalitsuste Liit ja Saaremaa vald.

Preemiaga tunnustatakse Saare maakonnas kultuurivaldkonnas pikaajaliselt tegutsevaid silmapaistvate tulemustega kultuurielu edendajaid, väljapaistvaid loomeisikuid ning eriliste teenete ja kestva viljaka tegevusega kollektiive. Laureaadi leidmiseks kuulutatakse igal aastal välja avalik konkurss. Preemia saaja otsustab osapooltest koosnev komisjon ja preemia suurus määratakse vastavalt rahalistele võimalustele.

Maakondlik kultuuripreemia "Kultuuripärl"

Alates 2006. aastast annab Eesti Kultuurkapital igal aastal            välja maakondlikke kultuuripreemiaid “Kultuuripärl”. Algne idee pärineb Harjumaalt, kus on Kultuuripärli preemiat välja antud juba 2003. aaastast. Preemia eesmärk on tunnustada ja innustada kõrgvormis kunstide,  rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi valdkonnas tegutsevate inimeste erialast pühendumist maakondades. Igas maakonnas antakse välja üks preemia aastas. Preemia saaja otsustab maakondlik ekspertgrupp. Kui preemia antakse välja koostööpartneritega,otsustab preemia saaja ühiselt moodustatud komisjon.

Preemiasumma suurus võib tulenevalt koostööpartnerite soovist maakonniti erineda. Kultuurkapitali poolt eraldatav preemiasumma on igas maakonnas ühesuurune, selle kinnitab Eesti Kultuurkapitali nõukogu igal aastal eraldi.

Ühes rahalise preemiaga antakse laureaadile “Kultuuripärl“ tunnusmärk, milleks on keraamiline pärlikarp klaasist pärliga. Pärlile on graveeritud laureaadi nimi, auhinna andnud maakonna nimi ning aastaarv. Pärl valmib Asuurkeraamika stuudio (Kärt Seppel) ja AS Disainklaas (Agnes Torm) koostöös. 

Maakondlik Elutööpreemia

Alates 2015. aastast annab Eesti Kultuurkapital igas maakonnas välja ühe   elutööpreemia pikaajalise väljapaistva loomingulise või spordialase tegevuse eest. Ettepanekuid elutööpreemia määramiseks saavad esitada nii juriidilised kui füüsilised isikud.

Ühes rahalise preemiaga antakse laureaadile “Elutööpreemia“ tunnusmärk – käsitööna valminud klaasist kuup, millele on graveeritud laureaadi nimi. Kuubi autor on Agnes Torm Disainklaasist.


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta