Pärnumaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Pärnumaa ekspertgrupi esimene koosolek toimus 3. mail. Uue koosseisu liikmed on Elo Kesküla, Heli Kallasmaa, Kaili Viidas, Piret Bergmann, Reet Palm Killing. 

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta