Valgamaal alustas tööd uus ekspertgrupi koosseis

Alates aprillist hindab Valgamaa taotlusi uus ekspertgrupi koosseis.
Eelmisest koosseisust jätkavad ekspertgrupis Egon Ilisson ja Rein Leppik, uute ekspertidena alustavad Kaja SisaskMarju Rebane ja Jorma Riivald. Ekspertgrupi tööd juhib Egon Ilisson.  

Valgamaa ekspertgrupi tööd koordineerib kontaktisik Eha Mandel.


Kokku esitati Valgamaa ekspertgruppi 6 kandidaati, lisaks ülamainituile veel Ene Kaas.  

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta